O Nama

MS BUILD SOLUTIONS JE FIRMA KOJU ČINE PROJEKTANTI, INŽENJERI, DIZAJNERI, KONSULTANTI, RAZNI TEHNIČKI EKSPERTI, A KOJA PRUŽA SVOJE USLUGE U SVIM FAZAMA MODERNOG PROCESA GRADNJE. ZAJEDNO SA SVOJIM KLIJENTIMA REŠAVAMO NAJVEĆI IZAZOV SA KOJIM SE SREĆU – KAKO NJIHOVE IDEJE I AMBICIJE DA PRETOČIMO U REALNOST.

Našim partnerima pružamo kompletnu uslugu od razvoja projekata, konsaltinga, planiranja, preko ishodovanja dozvola, projektovanja, sve do izvođenja projekata po principu “ključ u ruke”. Tim naših eksperata iz oblasti arhitekture, građevine, mašinstva, elektrotehnike spreman je realizovati sve vaše projekte iz oblasti stambene gradnje, izgradnje poslovnih objekata, industrijskih objekata, uređenje enterijera, itd. Sposobni smo da po najvišim standardima sprovedemo sve procese od ugovaranja, projektovanja i razvoja, preko izgradnje, upravljanja podizvođačkim radovima, nabavke pa sve do nadzora i kontrole.
Prioritet nam je razumevanje potreba naših klijenata i pružanje najboljeg mogućeg odgovora na iste, uz stalnu težnju da to uradimo na što inovativniji i efikasniji način. Cilj nam je da ispunimo zahteve klijenata uz primenu najviših standarda, poštovanja klijentovog vremena i budžeta i na bezbedan način.

 

PO NAJVIŠIM STANDARDIMA. NA VREME. U OKVIRU BUDŽETA. BEZBEDNO.

NAŠE USLUGE

 

RAZVOJ PROJEKATA I INVESTICIJE

 

...

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

...

Projektovanje i dizajn

...

Nabavka

...

Generalni izvođač

...

Uređenje enterijera

...

Održavanje objekata

...

Spajanjem arhitekture, inženjeringa i stalno rastućeg broja ostalih ekspertiza, postavili smo filozofiju Totalnog Dizajna kao osnovu naših najambicioznijih projekata

NEKI OD NAŠIH PROJEKATA

.

VAŠE AMBICIJE, NAŠA KREATIVNOST

Kontakt

Telefon

+(381) 11 40 29 300

Mail

office@msbuild.rs

Adresa

Rajka Mitića 28b
11000 Beograd, Srbija

PLANNING AND DESIGN

MS Build Solutions

The team of our urban planners and designers provides full service, from urban planning, conceptual solution to the development of project documentation on the basis of building of objects. Our goal is to turn our client’s ideas into reality by going through all stages of the project, from idea, preliminary drawings and plans, to final project documentation, together with client.

By creating a 3D model, our customers have a clear view of the object, both the exterior and the interior, they are informed with all the details and can affect them in time. When we design, the following principles are important:

– Modern

– Taking care of the details

– Pragmatically and cost-effective

You have Successfully Subscribed!

PROJECT MANAGEMENT

 We are ready to ensure that your projects are carried out by our knowledge and experience:

– According to high standards

– Within the budget

– Within the deadline

– Safe

The essence of each of our projects is the overall coordination of human and material resources through all stages of the project, from idea to realization.

You have Successfully Subscribed!

Procurement

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

General Contractor

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

INTERIOR DESIGN

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

MAINTENANCE OF OBJECTS

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

PROJECT DEVELOPMENT AND INVESTMENT

 We combine finance, urban planning, design, engineering, technical knowledge to develop creative, sustainable and financially successful projects. From idea to exploitation or sale of a project, we create utility for investors or owners of objects.

You have Successfully Subscribed!

RAZVOJ PROJEKATA I INVESTICIJE

 Spajamo finansije, urbanizam, projektovanje, inženjering, tehnička znanja kako bi razvili kreativne, održive i finansijski uspešne projekte. Od ideja do eksploatacije ili prodaje projekta kreiramo vrednost za investitore ili vlasnike objekata.

You have Successfully Subscribed!

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 Spremni smo svojim znanjem i iskustvom osigurati da se Vaši projekti sprovode:

– Po visokim standardima

– U okviru budžeta

– U roku

– Bezbedno

Suština svakog našeg projekta je sveukupna koordinacija ljudskih i materijalnih resursa kroz sve faze projekta - od ideje do realizacije.

You have Successfully Subscribed!

Projektovanje i dizajn

MS Build Solutions

Tim nasih urbanista i projektanata pruza punu uslugu, od urbanog planiranja, idejnog rešenja, pa do izrade projektne dokumentacije na bazi koje se grade objekti. Cilj nam je da ideje klijenata pretvorimo u stvarnost tako što zajedno sa klijentom prolazimo kroz sve faze projekta - od ideje, preliminarnih crteža i planova, do konačne projektne dokumentacije.

Kroz izradu 3D modela naši klijenti imaju jasan prikaz objekta, kako eksterijera tako i enterijera, svesni su svih detalja i mogu na vreme uticati na njih. Poštujemo sledeće principe u projektovanju:

– Modero

– Briga o detaljima

– Pragmatično i troškovno efikasno

You have Successfully Subscribed!

Nabavka

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

Generalni izvođač

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

UREĐENJE ENTERIJERA

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!

ODRŽAVANJE OBJEKATA

MS Build Solutions

You have Successfully Subscribed!